top of page
STOPPAINTEPRESSARNA (5).png

Ett förslag att ändra reglerna för mediestödet har presenterats för regeringen.

 

Godtas förslaget blir de tre stora tidningsaktörerna än mer dominerande. Och vi små nischade redaktioner riskeras att slås ut.

 

Här är vårt förslag.

VAD GÄLLER SAKEN?

splash vit text.png
About
raster vit.png

FÖRSLAGET SLÅR MOT FRISTÅENDE MEDIA

Mediestödsutredningen föreslår ett nytt mediestöd som i stora drag innehåller två stora förändringar. Driftstödet, som baseras på upplaga, ersätts av ett redaktionsstöd som endast ersätter personalkostnader. Och tyngdpunkten ska ligga på lokal journalistik.

 

Gott så, tidningsbranschen bör inte vara låst till resurskrävande pappersutgivning, och lokal journalistik är en demokratisk rättighet. Tyvärr sker detta på bekostnad av små nischade redaktioner. Vi som arbetar med rikstäckande, nischad nyhetsjournalistik får med det nya förslaget svårt att överleva. 

Förslaget finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida

Features

FYRA ÄNDRINGAR SOM LÖSER PROBLEMET

Rikstidningar som bidrar till mångfalden bör prioriteras lika högt som lokaljournalistik. Framför allt då förslaget riskerar att bidra till att de stora tidningsaktörerna blir än mer dominerande.

1

MEDIEMÅNGFALD BÖR PRIORITERAS LIKA HÖGT SOM LOKALJOURNALISTIK

Det behöver finnas en förutsägbarhet som ger möjlighet att planera de redaktionella resurserna för att kunna göra kvalitetsjournalistik. I första hand bör förutsägbarheten skapas genom att stödet blir ett rättighetsstöd, i andra hand genom att formuleringen förtydligas, att ”särskild vikt för mångfalden” mjukas upp till “betydelse för mångfalden” och att besluten blir långsiktiga. Eftersom såväl det gamla som det föreslagna stödet bygger på hur verksamheten såg ut året innan krävs också att det går minst ett år mellan beslut om nya stödet och införande av det för att vi ska kunna planera verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

2

KVALITETSJOURNALISTIK KRÄVER FÖRUTSÄGBARHET OCH LÅNGSIKTIGHET

Även om stödet kommer betalas ut på andra grunder än i dag bör den nivå som små rikstäckande tidningar kan få motsvara minst vad det gamla stödet har gett. Många går redan på knäna i och med att stödet inte räknats upp på många år, samtidigt som alla kostnader har det. Den stora sänkningen som föreslås kommer innebära att många tvingas lägga ner eller reducera sin verksamhet kraftigt. 

3

SÄNK INTE ERSÄTTNINGEN

Stödet bör fortsatt antingen betalas ut månadsvis eller i förskott. Att ändra från månadsvis förskott till kvartalsvis i efterhand skapar ett glapp på över fyra månader mellan stöden vilket blir tufft för  små tidningar som inte gått med vinst och hunnit bygga upp kapital. 

4

TIDIGARE UTBETALNINGAR

hand.png
mega.png
Projects
öga.png

OM OSS

Bakom initiativet #stoppaINTEpressarna står ett brokigt gäng mindre redaktioner. Det är vi som kallas "nichtidningar och nyhetsmagasin" i medieutredningen. Våra nicher är allt från klimatomställningen och feminism till jordbruk och religion. Det som förenar oss är risken att bli tystade om medieutredningens förslag går igenom.

Contact
Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

vågraster röd.png
vågraster röd.png
bottom of page